คุณ ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์

 

รายชื่อ ผลงานที่ผ่านมา

เรื่องที่ 1 :   กว่าจะมาเป็นเนติบัณฑิต 64
เรื่องที่ 2 :   กว่าจะมาเป็นทนายความ
เรื่องที่ 3 :   คำแนะนำในการเรียนเนติบัณฑิต
เรื่องที่ 4 :   รายชื่อผลงานที่ผ่านมา

 

บทความ จากรุ่นพี่เนติบัณฑิต