พี่ตุ๊กตา ณุมาพร พัฒนพงศธร
พี่ตุ๊กตา ณุมาพร พัฒนพงศธร

ปรึกษาคดีกับทนาย
ส่งข้อความถึงทนาย

เรื่องที่ 1: เช่าตู้เซฟธนาคาร
เรื่องที่ 2: ต่อสู้คดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค
เรื่องที่ 3: ล้มละลาย ตอน "หนี้ขาดอายุความบังคับคดี" และตัวอย่างคดี
เรื่องที่ 4: เจ้าหนี้ฟ้องผู้จัดการมรดก
เรื่องที่ 5: ส่วนควบ
เรื่องที่ 6: สู้คดีบัตรเครดิต
เรื่องที่ 7: คดีส่งคนงานต่างประเทศ
เรื่องที่ 8: มรดก หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี มรดกพ่อ
เรื่องที่ 8-1: ตัวอย่างคำสั่งศาล เรื่อง ขอตั้งผู้จัดการมรดก
เรื่องที่ 9: บุกรุก
เรื่องที่ 10: มัดจำ เบี้ยปรับ
เรื่องที่ 11: ส่วนแบ่งมรดก แม่ผัว กับ ลูกสะไภ้
เรื่องที่ 12: คดีลิขสิทธิ์เพลง
               - ร้านอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม เปิดเพลงคาราโอเกะ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
เรื่องที่ 13: วิศวกร, สถาปนิก, ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ต้องรับผิดอย่างไร
เรื่องที่ 14: กี่ปีถึงจะปลดล้มละลาย
เรื่องที่ 15: กรรมการบริษัท, ความเกี่ยวพัน และหน้าที่ กับ 2 ฎีกาสำคัญ

เรื่องที่ 16: การเช่าช่วง หลักกฎหมาย และ 2 ฎีกาเด่น
เรื่องที่ 17: อายุความคดีเช็ค นับอย่างไร
เรื่องที่ 18: ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าหนี้จะนำคดีมาฟ้องอีก ได้หรือไม่
เรื่องที่ 19: ยกเลิกบริษัท , การชำระบัญชี และ อายุความ
เรื่องที่ 19-1: เพิ่มทุนบริษัท ต้องใช้มติพิเศษ
เรื่องที่ 20: ตัวอย่าง คำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกบริษัท
เรื่องที่ 21: การโอนสิทธิการเช่า
เรื่องที่ 22: ตัวอย่าง สัญญาโอนสิทธิการเช่า (แบบไม่ต้องจดทะเบียน)
เรื่องที่ 23: ตัวอย่าง สัญญาเช่าช่วงพื้นที่ในอาคา
เรื่องที่ 24: คำแนะนำ ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ในคดีอาญา (จากศาลจังหวัดเชียงใหม่)
เรื่องที่ 25-1: การขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหา หรือ จำเลย (เอกสารเผยแพร่ความรู้)
เรื่องที่ 25-2: การขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ชั้นศาล (จากศาลแขวงธนบุรี)
เรื่องที่ 25-3: มาตรฐานกลาง หลักประกันการขอปล่อยชั่วคราว (จากศาลจังหวัดชุมพร)
เรื่องที่ 26: ทำอย่างไรเมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เรื่องที่ 27: "ให้" หลักกฎหมาย , 5 ฎีกาสำคัญ และ 3 คำถาม
เรื่องที่ 28: ตัวอย่าง คำมั่นจะให้ทรัพย์สิน
เรื่องที่ 29: ถอนคืนการให้ เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ
เรื่องที่ 29-1: ตัวอย่างคำฟ้อง ถอนคืนการให้ เพราะเหตุเนรคุณ
เรื่องที่ 30: ฟอกเงิน ความรู้เบื้องต้นจากนักวิชาการ บทความที่น่าสนใจ
เรื่องที่ 30-1: เขาฟอกเงินกันอย่างไร
เรื่องที่ 31: คดีฟอกเงิน หลักกฎหมาย และแนวทางคดี
                การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามแนวฎีกาเด่น
เรื่องที่ 32-1: ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ ผิดอย่างไร
เรื่องที่ 32-2: ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
เรื่องที่ 33: การจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด และ 4 คำถามสำคัญ
เรื่องที่ 34: สะพาน 200 ปี อำเภอท่าเรือ อยุธยา พังถล่ม - ใครต้องรับผิดชอบ
เรื่องที่ 35-1: ความรับผิดของหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
เรื่องที่ 35-2: ความรับผิดในหนี้ ที่เกิดขึ้นก่อนหุ้นส่วนผู้จัดการออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัด
เรื่องที่ 36 : กรรมการบริษัทอยากถอนหุ้น หลักกฎหมายโอนหุ้นเป็นอย่างไร
เรื่องที่ 37 : กรรมการบริษัทขัดแย้งกัน อยากเลิกบริษัท ฟ้องศาล หรือจะให้ทนายช่วยเจรจากันก่อนครับ
เรื่องที่ 38: ติดตามหนี้ มอบเรื่องให้ทนายดีกว่าครับ
เรื่องที่ 39: ถูกฟ้อง ถูกทวงหนี้ ไม่ต้องหนี ให้ทนายช่วยเจรจาหนี้ดีกว่าครับ
เรื่องที่ 40: ทำน้ำมันรั่วในทะเล ต้องรับผิดชอบอย่างไร - หลักกฎหมาย และ บทเรียน
เรื่องที่ 41: รถตู้ ปราจีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัย ชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อ ผู้โดยสารเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบ
เรื่องที่ 42: ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ห้ามรับจ้างหรือให้เช่า เมื่อเกิดเหตุ บริษัทประกันต้องรับผิดชอบหรือไม่