พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร
พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร

แนะนำทนายความรุ่นใหม่

คดีที่ 1: ฟ้องคอนโดสร้างไม่เสร็จ ผิดสัญญาต่างตอบแทน
คดีที่ 2: ฟ้องผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถตู้ บังคับคดียึดบ้าน
คดีที่ 3: ฟ้องผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน อายัดเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
คดีที่ 4: ยกเลิกการล้มละลาย ตอนเจรจาชำระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
คดีที่ 5: หลักเกณฑ์ การขอพิจารณาคดีใหม่ หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว
คดีที่ 6: ขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีล้มละลาย และตัวอย่างคำร้อง คำให้การ
คดีที่ 7: สู้คดีล้มละลาย ตอนต้องเลือกระหว่างเจรจาชำระหนี้หรือพิจารณาคดีใหม่
            (หลังจากถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด)
คดีที่ 8: คดีครอบครองปรปักษ์ที่ดิน หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี
คดีที่ 9: ฟ้องหย่า ค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าทดแทนหญิงชู้
            ตัวอย่างคำฟ้องและคำร้อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
คดีที่ 10: ต่อสู้คดีล้มละลาย ตามแนวฎีกาเด่น
คดีที่ 11: สัญญาประนีประนอมยอมความ ในคดีครอบครองปรปักษ์
คดีที่ 12: ขอคืนค่าธรรมเนียมศาลเป็นกรณีพิเศษ (ไม่เกิน 7 ใน 8 ส่วน)
คดีที่ 13: ไต่สวนมูลฟ้อง กับ สิทธิตั้งทนายซักค้าน (และ 2 ฎีกาที่ทนายต้องรู้)
คดีที่ 14:  ตัวอย่างคำฟ้องละเมิด หมอศัลยกรรม - นายจ้าง/ลูกจ้าง
คดีที่ 15:  ตัวอย่างคำร้องขอถอนฟ้อง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรค 1 และ 2
คดีที่ 16:  ตั้งทนาย ถอนทนาย ทนายถอนตัวเอง หลักกฎหมายและคำร้อง เขาเขียนกันอย่างไร
คดีที่ 17: โอนคดีไปยังศาลอื่น   คัดค้านผู้พิพากษา  ป.วิ.พ. 6, 11