Blog categories

Latest posts

ปรึกษาคดีกับทนาย

ตอนผมเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านปากดวด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ครูพิน สุพรรณพงศ์ บอกผมว่า "ความอดทน ทำให้เป็นคนดี อดทนถึงที่ ได้ดีทุกคน" ตอนผมเรียน ปี 1 คณะเกษตร KU40 อธิการบดี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก บอกผมว่า "พญาอินทรี กับ นกกระจอก มองโลกในมุมที่แตกต่างกัน"

รายการหน้าเว็บใน ปรึกษาคดีกับทนาย: