Blog categories

Latest posts

ยกหูถึงพี่ตุ๊กตา

เบอร์โทรศัพท์ พี่ตุ๊กตา 098-915-0963, 08-2595-2595 ยกหูถึง "พี่ตุ๊กตา" ทนาย ณุมาพร พัฒนพงศธร น.บ.ท.64 พี่ตุ๊กตา ได้รวบรวม คำถาม-คำตอบ ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญและน่าสนใจ จากคำถามของประชาชน ซึ่งทีมทนาย Thai Law Consult ช่วยกันตอบคำถาม พี่ตุ๊กตาจะทยอยนำมาออกอากาศตั้งแตวันนี้ (18 เมษายน 2556) นะคะ

รายการหน้าเว็บใน ยกหูถึงพี่ตุ๊กตา: