Blog categories

Latest posts

บทสัมภาษณ์

ประธานเนติบัณฑิตสมัยที่ 64

คุณกณิการ ลิ้มเจริญ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ

ดิฉันคิดว่าการเรียนและสอบเนติให้ผ่านไม่ยากสำหรับผู้ที่มีความขยัน และมีความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ จริงอยู่ที่ว่าวิชาที่จะต้องสอบในแต่ละภาคมากกว่าในระดับปริญญาตรีเยอะ แต่ไม่อยากให้ท้อ ต้องช่วยกันเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สักวันต้องสำเร็จจนได้ ห้ามถอดใจ อายุมิใช่อุปสรรค เมื่อวันที่ความสำเร็จมาถึงความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายก็จะมลายหายสิ้นไป มันคุ้มค่ากับที่อดทนและทุ่มเท  มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า“การสอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตมิใช่เรื่องง่าย แต่ก็มิได้เป็นความฝันที่ไกลเกินเอื้อม หากมีความพยายามและความมุ่งมั่น.

เมื่อดิฉันได้รับเชิญจากคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ซึ่งได้ขอร้องให้ดิฉันช่วย เขียนถ่ายทอดถึงความรู้สึกและความตั้งใจทั้งในเรื่องการเรียนและการทำงานใน ฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่64นั้น ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่จะเขียนถึงประสบการณ์ของตนเองต่อไปนี้จะก่อ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ตั้งใจจะเข้ามาศึกษากฎหมายและมุ่งมั่นที่จะก้าว เดินต่อไปในเส้นทางสายนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย
ก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความยินดีกับกลุ่มทนายเนติ 64 และเว็บไซต์ www.ThaiLawConsult.com  ยินดีและชื่นชมอย่างจริงใจในความมุมานะจนสามารถรวมตัวกันได้

ทำไมต้องมาเรียนนิติศาสตร์ ?

เพราะรู้สึกว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับมีคนชอบมาถาม มาขอความช่วยเหลือแล้วดิฉันไม่รู้ ไม่สามารถตอบคำถามหรือช่วยเหลือเขาได้เองทันที ต้องโทรไปปรึกษาผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายอีกที จึงทำให้รู้สึกอึดอัดจนตัดสินใจไปเรียนนิติศาสตร์เพื่อที่จะได้รู้และนำความ รู้ทางกฎหมายมาใช้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้โดยไม่ต้องไปรบกวนใคร

ทำไมต้องเรียนเนติ ?

เพราะต้องการความรู้เพิ่มเติม และต้องการวัดระดับความสามารถของตนเองในการที่จะนำความรู้นิติศาสตร์ทั้งหมด ที่เรียนมาเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง ที่สำคัญอีกอย่างคือต้องการจะลบล้างคำครหาที่ว่าการเรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ เกรดขอได้ แค่พาอาจารย์ไปทานข้าว จบมาความรู้ก็ไม่มี จึงอยากจะพิสูจน์ให้เห็นกันว่า G 40 ตัว และ P 14 ตัวที่ดิฉันได้มาตอนเรียนนั้นมิใช่เพราะโชคช่วยหรือขอให้อาจารย์อนุเคราะห์ แต่อย่างใด นิติศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความรู้และมีคุณภาพไม่แพ้ สถาบันใด

ความยากง่ายในการเรียน?

ดิฉันคิดว่าการเรียนและสอบเนติให้ผ่านไม่ยากสำหรับผู้ที่มีความขยัน และมีความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ จริงอยู่ที่ว่าวิชาที่จะต้องสอบในแต่ละภาคมากกว่าในระดับปริญญาตรีเยอะ แต่ไม่อยากให้ท้อ ต้องช่วยกันเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สักวันต้องสำเร็จจนได้ ห้ามถอดใจ อายุมิใช่อุปสรรค เมื่อวันที่ความสำเร็จมาถึงความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายก็จะมลายหายสิ้นไป มันคุ้มค่ากับที่อดทนและทุ่มเท  มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า  “การสอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตมิใช่เรื่องง่าย แต่ก็มิได้เป็นความฝันที่ไกลเกินเอื้อม หากมีความพยายามและความมุ่งมั่น”  

ทำไมต้องสมัครประธานเนติบัณฑิต

เมื่อดิฉันบอกคนใกล้ชิดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการเนติ บัณฑิตมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านมากมาย บ้างก็ถามว่าจะทำเพื่ออะไร รู้หรือไม่ว่าภาระหน้าที่นี้มันเหนื่อยและหนักแค่ไหน แรกๆที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกหวั่นใจมิใช่น้อย แต่เมื่อมาคิดว่าดิฉันมีความตั้งใจอันดีที่จะตอบแทนสถานศึกษาอันเป็นที่รัก ยิ่ง และพร้อมจะทำตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นสมดังเจตนารมณ์ของคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนมา อีกทั้งยังประสงค์ที่จะทำงานเพื่อให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆเนติบัณฑิตสมัยที่ 64 ทุกคนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อประสานงานต่างๆ จึงได้อาสาเข้ามาทำหน้าที่นี้ และยังมีความลับที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่มิเคยบอกใครเลยคือดิฉันได้ยินมาจาก ประธานรุ่นก่อนๆว่าหน้าที่ที่สำคัญของผู้ที่เป็นประธานรุ่นอีกสิ่งหนึ่งก็ คือการที่จะเป็นได้ผู้นำในการกล่าวนำเหล่าเนติบัณฑิตในการถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งข้อนี้เองที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจจะลงสมัครทันที และไม่กลัวที่จะเผชิญความเหนื่อยยากในการทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเนติ บัณฑิตให้ดีที่สุดต่อไป

จบแล้วจะทำอะไร?
เมื่อจบการศึกษาแล้วดิฉันก็ตั้งใจที่จะนำวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ประเทศชาติ และประชาชนให้ได้มากที่สุด และตั้งใจว่าจะก้าวเดินไปในเส้นทางสายนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยจะหาโอกาสเข้ามาเรียนหรือเข้าฟังคำบรรยายของอาจารย์ที่เนติบัณฑิตยสภาให้ ได้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองให้คงอยู่ เสมอ และจะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือหรือตอบแทนสถาบันแห่งนี้ต่อไปในอนาคต

ช่วยเล่าว่ากรรมการเนติต้องทำอะไรบ้าง ได้เตรียมกิจกรรมอย่างไรทำไมคนยกย่องว่างานยิ่งใหญ่ และประธานทุ่มเทมาก และจะทำอะไรต่อไปให้กับเนติ 64
เริ่มต้นก็ต้องหาทีมงาน ซึ่งคนที่จะทำงานจริงๆ มีน้อยและหายากมาก ซึ่งปกติแล้วคณะทำงานไหนๆ ก็มีคนทำงานจริงๆไม่กี่คน เราเริ่มหาจากคนที่เรารู้จักก่อน บางส่วนสมัครใจเข้ามาเอง อีกส่วนจากคำแนะนำจากกรรมการรุ่นก่อน ๆ
  
ข้อแนะนำเล็กๆน้อย
สำหรับสมัยต่อไปประธานต้องมีอาชีพอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงาน 9-17 น. เพราะจะได้รับซองขาวแน่นอน ทีมงานก็เช่นกัน ต้องให้เวลากับงานนี้มากๆๆๆๆ เหมือนมากินนอนที่เนติบัณฑิต และที่โรงพิมพ์กันเลย


เหรัญญิกได้น้องรู้จักนั่งเรียนมาด้วยกันจึงไว้ใจได้ และ  Happy มากๆ เลย ต้องเอ่ยนาม น้องจิ๊ด พรพิชญา นาควิเชียร (เรื่องเงินสำคัญที่สู๊ด)      

ฝ่ายศิลป์สมัครเข้ามาเอง สุดยอดมาก ชื่อน้องทวีพงษ์  รักเรียน รูปเล่มทำเนียบรุ่น สวย งาม หวานด้วยเพราะประธานรักสวยรักงาม

สาราณียากร น้องตูน ปิยะลักษณ์ ทัฬหิกรณ์ ก็ช่วยทุกอย่าง แม้กระทั่งขายโฆษณา

ฝ่ายวิชาการเป็นของที่ 1 เนติ ฯ อยู่แล้ว และน้องก็หาทีมงานเอง เราก็เบาแรงไป แต่ก็ยังต้องคอยช่วยเหลือกันอยู่ดีเพราะ รายละเอียดเยอะมากๆๆๆๆๆๆ

ฝ่ายทะเบียนนี่ก็สำคัญมากๆเช่นกันได้คนที่เคยทำงานให้กรรมการรุ่นก่อนน้องเจ วิไลวรรณ ชนะฤทธิ์  พอดีจบรุ่น นี้ รู้งานหมดแล้วเรื่องลงทะเบียนจึงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ (ยกเว้นบัณฑิตบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ >>ไม่สน ไม่ต้องการ ไม่มีเงิน ไม่จ่าย ไม่ร่วมงาน ไม่ๆๆๆๆๆ ทุกอย่าง

โชคดีที่ได้ฝ่ายหารายได้น้องนิด มาลินี  เกรียงไกรลิปิกร ที่เก่งมากอีกคนหนึ่ง

อีกทั้งทีมงานหมายถึงกรรมการอื่นๆ อาทิเช่น น้องอธิภัทร  ภัทรมงคลชัย น้องเหรียญชัย อยู่สบาย  น้องวรวรรณ บัวแดง ช่วยกันขายโฆษณากันแค่ 2-3 คน จริงๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายกันเลยค่าเดินทาง ค่าเล็กๆน้อยไม่มี ทั้งสิ้น ทุกคนทุ่มเทกันมากๆๆ เรียก ประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อรายงาน น้องๆกรรมการ มาโดยพร้อมเพียงกันแม้จะติดงานยังส่งตัวแทนมา ต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือ น้องอนุกรรมการ ที่ยังไม่จบเนติบัณฑิต และจบแล้วแต่จบรุ่นอื่นแต่มาช่วยงานทุกวัน เช่น น้องก้องเกียรติ์ เจริญธีรวงศ์ จบสมัย 62 น้องเดชธชัย ศรีธนากฤช น้องรสริน ริมธีรกุล น้องยุทธนา สิสชวาลวัฒน์ น้องกานต์พิชชา กาศโอสถ  น้องแมน รองประธานสมัย 62 น้องนายประธานสมัย 63 และท่านที่ปรึกษาทั้งหลาย ท่านอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ท่านผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมฯ ท่านให้คำแนะนำมากมายทีมงานขอกราบขอบพระคุณท่านด้วยเช่นกัน มา ณ ที่นี้

นอกเหนือจากงานขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว งานที่ต้องทำหลักๆคือทำของที่ระลึกอันได้แก่ เข็มวิทยฐานะ เสื้อแจ็คเก็ต ประมวลกฎหมาย หนังสือรพี 1 ชุด 2 เล่ม แหวนรุ่น ทำเนียบรุ่น ซึ่งราคารวมเกือบ 2000 บาท แต่เก็บเงินท่านเพียง 1000  เราจึงต้องมีหน้าที่หาเงินส่วนที่ขาดเป็นล้านบาท
ดังนั้นจึงต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้ชื่อที่อยู่และรูปเป็นข้อมูลในการทำ หนังสือรุ่น ซึ่งเป็นงานที่ลำบากเพราะเกี่ยวข้องกันคนจำนวนมาก(991 คน) ซึ่งต้องได้ครบทุกคน ปัญหาคือมีหลายท่านไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจ ไม่จ่ายเงินลงทะเบียน ทำให้เราต้องหาเงินมาเติมในส่วนนี้ บางคนไม่มีเงินจริงๆเราก็ขอแค่รูปกับประวัติ ส่วน 1000 นั้นยกให้

งานใหญ่ ระดับชาติอีกงานหนึ่งต้องเล่า คืองานสโมสรสันนิบาต ซึ่งมีเวลาเตรียมงานแค่ 3 สัปดาห์ เพราะทางเนติฯวางแผนจะจัดในสมัยหน้า แต่เราอยากให้เกิดในรุ่นของเรา เราจึงขออนุมัติจัดงาน ทางเนติฯจึงให้เราเป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด เนติฯจะรับผิดชอบค่าอาหารให้เท่านั้น ดังนั้นค่าดำเนินการจัดงานนอกสถานที่ของโรงแรม 400,000 บาท!!! จึงตกเป็นพับแก่เรา รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งไวน์และเบียร์เราก็ขอสปอนเซอร์มา(เรื่อง เบียร์เราได้ปรึกษาท่านอาจาร์ยดรุณและท่านที่ปรึกษาอาจารย์แล้ว)
ปัญหาต่อมาคืองานนี้เสิร์ฟอาหารฝรั่งเป็นเช็ต  set เฉพาะคน ไม่ใช่บุฟเฟต์ จึงต้องระบุจำนวนคน ไม่พอก็ถูกว่า มากไปก็สิ้นเปลื้องถูกว่าอีก จึงต้องมีการทำใบตอบรับ ทั้งอาจารย์และบัณฑิต ต้องจัดให้มีอาจารย์โต๊ะละคนบัณฑิต 9 คน เป็นงานที่ยุ่งมาก บางคนไม่สนใจมาเปลี่ยนใจวันนั้นเลยก็มี แต่เราก็มีที่สำรองไว้ให้แล้ว บางคนไม่ลงทะเบียน 1000 บาท อยากร่วมงาน กล้าขอเราก็กล้าให้ จึงให้กินฟรีไป

น่าเสียดายที่สถานที่ถูกเปลี่ยนจากห้องบรรยายใหญ่มาเป็นห้องเล็กทำให้งานดู หรูหราลดลง กำหนดเริ่มงานก็ถูกให้เปลี่ยนเร็วขึ้นทำให้แผนที่วางไว้คลาดเคลื่อนทุกอย่าง เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วงานก็ออกมาน่าพอใจ(จริงๆแล้วอยากให้ดีกว่า นี้)

การที่งานทุกอย่างของเราสำเร็จได้ด้วยดี เราไม่เคยทะเลาะกัน เพราะประธานอาวุโสสูงสุด เผด็จการนิดๆ จึงไม่มีใครกล้าทะเลาะด้วยจริงๆแล้วเพราะคณะกรรมาการทุกคนทำงานด้วยจิต อาสา(บางคนก็ถูกประธานบังคับ!!) ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ งานจึงสำเร็จด้วยดี

งานที่จะทำให้เนติ 64 เหรอ?
จริงๆแล้วหลังวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรก็หมดหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้ว แต่เพื่อนๆมีอะไรก็ปรึกษาได้ทุกเรื่อง (ยกเว้นเรื่องยืมเงิน กับค้ำประกัน) มีเบอร์ประธานกันแล้วทุกคน
อยากทำ Facebook /thaibar.at.law 64 แต่กลัวเป็น dead facebook
อยากจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาให้ชัดเจนเหมือนกลุ่มทนายเนติ 64 นี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับพวกเราที่สนใจจะติดต่อกันอยู่ต่อไป  

ท้ายสุดงานที่คณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ 64 ได้ทำไว้ได้จัดเงินจำนวนก้อนหนึ่งบริจาคเข้ากองทุนท่านอาจารย์มนตรี ยอดปัญญา และตั้งใจที่จะปฏิบัติเช่นนี้ทุกปีในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่าน 8 สิงหาคมของทุกปี ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ น้องๆทำบุญร่วมกัน

ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ขอบคุณเพื่อนๆเนติบัณฑิต น้องๆที่ช่วยงาน เจ้าหน้าที่เนติฯ ผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย คณาจารย์สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา และขอบคุณกลุ่มทนายเนติบัณฑิต 64 ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ