• thailaw

    ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ตุลาการศาลปกครอง...ท่านชนุดม จรูญภาค, ท่านอภิวัฒน์ จันทร์มณี...

  • thailaw

  • thailaw

  • thailaw

  • thailaw
  • thailaw

Thai Law Consult 泰国法律咨 ..... ให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย และเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน โดยทีมงานทนายความเนติบัณฑิต

สำนักงาน ไทยลอว์ คอนซัลต์ 泰国法律咨

เป็นการรวมตัวของเหล่าทนายความเนติบัณฑิต และผู้มีความรู้กฎหมายเฉพาะด้าน มีจุดม่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางของนักกฎหมาย ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการศึกษากฎหมายระดับเนติบัณฑิต รวมถึงให้คำปรึกษาอรรถคดี การว่าความ การจัดทำและแปลเอกสารทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Service Attorney)

ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ผู้เสียหายที่คิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตามกฎหมาย สามารถปรึกษา ไทยลอว์ คอนซัลต์ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

098-915-0963 , 08-2595-2595

admin@ThaiLawConsult.com

Line : ThaiLawConsult

.

congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ

ท่านไกรพล อรัญรัตน์
ท่านนัชชา เวทย์วิไล
ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 64

ประธาน เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณกณิการ์ ลิ้มเจริญ

รวมบทความ "กว่าจะได้เป็นเนติบัณฑิต สมัย 64"

รุ่นพี่เนติบัณฑิต ช่วยกันเขียนบทความเหล่านี้จากประสบการณ์ในการเรียนเนติบัณฑิต แนะนำรุ่นน้องและผู้สนใจ ว่าจะเรียนเนติบัณฑิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

.

อันดับ1 เนติบัณฑิต สมัย 64

ท่านไกรพล อรัญรัตน์

เกียรตินิยมลำดับที่ 1 เนติบัณฑิต '64

รายชื่อ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 64 ปี 2554 จำนวน 991 ค

รายชื่อผู้สอบผ่านเนติสมัย 65 กลุ่มแพ่ง กลุ่มอาญา
กลุ่มวิแพ่ง กลุ่มวิอาญา

.

ทนายน้องใหม่ปรึกษา ทนายพี่เลี้ยง

พงศ์รัตน์ รัตนพงศ์ น้าสิดพลังทนายสอนน้อง

ทนายใหม่ มีข้อขัดข้องในการทำคดี
ขอเชิญ 
ปรึกษาทนายพี่เลี้ยง


...

.

กฎหมายใหม่ ตั้งแต่ ปี 2557

ร้องทุกข์...ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559

...พระราชบัญญัติต่าง ๆ

...ประมวลกฎหมายแพ่ง / อาญา / ผู้บริโภค

...ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / อาญา

...กฎหมายอื่น ๆ

...คำสั่ง คสช. มาตรา 44...

.

activities

รายการสถานีประชาชน ThaiPBS - 23 ม.ค. 2558


ทนายพี่ตุ๊กตา และผู้เสียหาย เตือนภัยมิจฉาชีพ

.

.

Follow us on Facebook

Law Update!

....................................

Law Update!

....................................

Law Update!

....................................

:: NOTICE ::

สงวนสิทธิ์ : ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอในเว็บไซด์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือชี้แนะได้ ดังนั้น ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยว ข้อง ก่อนที่จะปฏิบัติการใดๆ ทางกฎหมายต่อไป

รูปภาพและบทความทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเว็บไซด์นี้
ผู้ใดนำไปใช้ในทางที่ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย จะมีความผิดตามกฎหมาย”