• วิชา ข้อเท็จจริง

    วิชา ข้อเท็จจริง

    ทีมงานกำลัง scan หนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ ประชาชนและทนายไว้ศึกษา โปรดติดตามเร็ว ๆ นี้ค่ะ

ประธาน เนติบัณฑิต สมัย 64

คุณกณิการ์ ลิ้มเจริญ

รวมบทความ "กว่าจะได้เป็นเนติบัณฑิต สมัย 64"

รุ่นพี่เนติบัณฑิต ช่วยกันเขียนบทความเหล่านี้จากประสบการณ์ในการเรียนเนติบัณฑิต แนะนำรุ่นน้องและผู้สนใจ ว่าจะเรียนเนติบัณฑิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

.

อันดับ1 เนติบัณฑิต สมัย 64

ท่านไกรพล อรัญรัตน์

เกียรตินิยมลำดับที่ 1 เนติบัณฑิต '64

รายชื่อ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 64 ปี 2554 จำนวน 991 ค

รายชื่อผู้สอบผ่านเนติสมัย 65 กลุ่มแพ่ง กลุ่มอาญา
กลุ่มวิแพ่ง กลุ่มวิอาญา

.

ยกหูถึงพี่ตุ๊กตา

ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร

- นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (LL.M.) กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 64,
-เนติฯ ปกครอง รุ่นที่ 5 (ก.ศป. 5)

- ทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9
- คณะทำงาน อนุกรรมาธิการกิจการสตรี คณะกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ปี 2560