คดีเลือกตั้ง และคดีส่วนท้องถิ่น...

 

โอกาสทางการศึกษา และการกระจายอำนาจ ทำให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ทีมงาน Thai Law Consult จึงนำคดีเลือกตั้งและคดีส่วนท้องถิ่นมาให้ศึกษาตัวอย่างคดีและทางออก โดยจะเริ่มออกอากาศในเฟส 3 (เริ่มตั้งแต่วันรพี 7 สิงหาคม 2556) ครับ

 

เรื่องที่ 1: นายก อบต. จะปลดรองนายกที่ทำงานไม่ถูกใจได้หรือไม่
เรื่องที่ 2: ...
เรื่องที่ 3: ...
เรื่องที่ 4: ...