กว่าจะมาเป็น Thai Law Consult

 

เว็บไซต์ ThaiLawConsult.com เริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12/12/12 ทีมงานให้กำลังใจ และตั้งเป้าหมายกันเองว่า จะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ว่างเปล่า เรากำหนดระยะเวลาเบื้องต้นในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ว่า

  ตั้งแต่ ถึง  
เฟสแรก
12-12-12
17-04-13
ก่อร่างสร้างตัว
เฟส 2
หลังสงกรานต์
วันระพี '56
ทำดีให้คนดู
เฟส 3
08-08-13
12-12-13
ชวนคนดีมาช่วยกัน
เฟส 4
13-12-13
17-04-14
กฎหมายเพื่อประชาชน

 

ในช่วง เฟส 2 นี้   ทีมงานคาดว่า จะมีบทความทางกฎหมายดี ๆ มาเผยแพร่สู่ประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ดี ทีมทนาย Thai Law Consult.com ขอเวลา ขอโอกาส ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้อีกระยะหนึ่งนะคะ

 

ช่วงเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ทีมงานพยายามชวนคนดีมาช่วยกันเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ผู้ชมบางท่านเขียนคำคมมาให้เราว่า "ก่อนเป็นทนาย เราเรียนหนังสือ   เมื่อเป็นทนายแล้ว เราเขียนหนังสือ เพราะเราคือ นักกฎหมายเพื่อประชาชน"

ก่อนจบเฟส 3 เรามีบทความดังนี้มานำเสนอ

1.   ยกหูถึงพี่ตุ๊กตา (มีประมาณ 60 เรื่อง)

2.   ปรึกษาคดี จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ เริ่มนำเสนอแล้ว

 

ช่วงเฟส 4 ทีมงานคาดว่า จะมีบทความดังนี้มานำเสนอ

1.   บทความเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ และการต่อสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของนักวิชาการ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปัญหาและทางออก ที่สำคัญๆ มานำเสนอ

2.   ข่าวสารจากเรา เน้นการบันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญๆ จากข้อเขียนของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ

3.   แนวทาง หรือ วิธี หรือ ตัวอย่าง การเขียนตอบ ข้อสอบเนติบัณฑิต ให้ได้คะแนนดี โดย ผู้สอบได้ที่ 2 เนติบัณฑิต แต่ละรุ่น

ช่วงเฟส 4 นี้ ทีมทนาย Thai Law Consult พยายาม จะตอบทุกคำถามที่ประชาชนอีเมล์สอบถามมา เรื่องใดเป็นประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ มีการสอบถามมาหลายราย เราจะเรียบเรียงเป็นบทความ

หากทีมทนายว่างพร้อมกัน เราจะช่วยกันเรียบเรียง ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกคำถามที่ถามมา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง แต่บางครั้งต้องตอบช้าไปบ้าง ด้วยต้องว่าความ ให้คำปรึกษาคดี ทำมาหากินเลี้ยงชีพ

อย่างไรก็ดี ทีมทนาย ThaiLawConsult ต้องขอเวลาพัฒนาเว็บไซต์นี้อีกระยะหนึ่ง จึงจะเป็นเว็บไซต์กฎหมายเพื่อประชาชนนะคะ