คดีปกครอง...ต้องปรึกษาใคร

Thai Law Consult ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ทีมงานตั้งใจว่า จะพัฒนาเว็บไซด์ใน เฟส 3 นี้ (เริ่มตั้งแต่วันรพี 7 สิงหาคม 2556) ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับคดีปกครอง และตัวอย่างคดี รวมถึงการให้คำปรึกษา หาทางออกของดคี จะเริ่มออกอากาศเร็วๆ นี้ครับ

เรื่องที่ 1: คดีปกครอง และเขตอำนาจศาลปกครอง คืออะไร
เรื่องที่ 2: ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
เรื่องที่ 3: ...
เรื่องที่ 4: คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้